werkwijze2024-05-13T12:38:38+02:00

Algemeen

Sprekend Noord werkt op verwijzing en is ook Direct Toegankelijk (DTL). Hierdoor kunt u ook zonder verwijzing van de huisarts/medisch specialist een afspraak maken voor logopedie. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor een second opinion.

Aanmelden bij onze praktijk is zonder verplichting, na kennismaking kunt u besluiten of u de behandeling door ons wilt laten uitvoeren.  Mocht het om medische redenen (aangegeven door uw verwijzer) niet mogelijk zijn om bij onze praktijk te komen, dan kunnen wij een behandeling aan huis inplannen.

Sprekend Noord is gevestigd in zowel Zuidhorn als Leens.

Direct aanmelden

Vergoeding

Sprekend Noord heeft voor 2024 contracten afgesloten bij alle zorgverzekeraars. Logopedisch onderzoek en behandeling wordt voor kinderen tot 18 jaar volledig vergoed. Voor volwassenen zit dit eveneens in het basispakket, behoudens uw eigen risico. Heeft u zich zonder verwijzing aangemeld voor logopedische behandeling, dan is het afhankelijk van uw zorgverzekeraar of dit wordt vergoed. Raadpleeg voor meer informatie uw polis en zorgverzekeraar en vraag hiernaar bij uw aanmelding.

Behandeltraject

Na aanmelding volgt een intake- en anamnesegesprek waarbij uw hulpvraag centraal staat. Na dit gesprek wordt logopedisch onderzoek afgenomen. Aan de hand van deze resultaten wordt de behandeling gestart en regelmatig geëvalueerd zodat de behandeling zo goed mogelijk aansluit bij uw wensen. Indien nodig werken we samen met andere disciplines  om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Denk hierbij aan samenwerking met o.a. leerkracht, KNO-arts, (kinder)fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, verplegend personeel.

Visie

Sprekend Noord biedt logopedische zorg om de cliënt te ondersteunen in het zo goed mogelijk deelnemen aan het dagelijks leven.  Samen willen we die weg met de cliënt bewandelen en gaan hierin uit van de hulpvraag, de mogelijkheden en inzet van de cliënt.

Sprekend Noord wil zichtbaar zijn als een daadkrachtige, toegankelijke en cliënt vriendelijke logopedische praktijk. Wij willen multidisciplinaire zorg bevorderen en  waar nodig inzetten voor optimaal resultaat. Als onderdeel van het paramedisch centrum te Zuidhorn kunnen we deze aanpak meer toegankelijk bieden. 

Wij zijn een lerende organisatie omdat wij kwalitatief goede zorg willen bieden aan onze cliënten en blijven ons daarom ontwikkelen, bijscholen en profileren. Wij werken volgens de richtlijnen vanuit de NVLF zodat wij aan de meest recente kwaliteitseisen voldoen. Daarnaast vinden wij het begeleiden van toekomstige logopedisten van belang om het beroep en de continuïteit te waarborgen.

Door ons met gedrevenheid te blijven inzetten voor deze visie wil Sprekend Noord worden gekend en herkend als een doelmatige en kwalitatief hoogwaardige zorgverlener die u en uw zorgvraag als cliënt centraal stelt.

Missie

Sprekend Noord is een jonge ondernemende organisatie die allround- en specialistische logopedische zorg biedt.  Het team bestaat uit vier gedreven en gemotiveerde logopedisten. Elk met hun eigen kennis en ervaring vullen ze elkaar goed aan. Onze werkwijze is gebaseerd op drie pijlers: Plezier, Samen en Zorg & Aandacht. 

Plezier is een grote motivatie voor leren en komt naar onze mening daarom ten goede aan goed cliëntcontact en een geslaagde behandeling.

Samen stemmen we het behandelplan af en werken we toe naar uw doelen. We waarderen de relatie met u als cliënt en hechten veel waarde aan het waarborgen van de continuïteit van de behandeling.

Zorg & Aandacht voor u als cliënt en uw hulpvraag die uitgangspunt is van de behandeling. Wij willen hoogstaande zorg bieden en werken professioneel, nauwkeurig en met aandacht aan uw doelen. Waar nodig stemmen we de behandeling af met andere disciplines.

Behandelovereenkomst

Sprekend Noord werkt conform de eisen van de zorgverzekeraar en de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst). Om aan de eisen te voldoen is deze behandelovereenkomst opgesteld. Hierin staan afspraken omtrent de behandeling en wijze van vergoeding. De behandelovereenkomst zal onder uw aandacht gebracht worden tijdens het intakegesprek. Klik hier om de behandelovereenkomst te lezen.

Complimenten en klachten

Graag horen wij van u hoe u de logopedische behandeling heeft ervaren. Bespreek onduidelijkheden, vragen of klachten met uw behandelend logopedist. Wij wensen, net als u, een prettige samenwerking en staan daarom open voor uw vragen en opmerkingen.

Komt u er samen met uw behandelend logopedist niet uit, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici. Het klachtenrecht voor cliënten is vastgelegd in de wet WKKGZ. De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie is hieraan verbonden. De logopedisten van Sprekend Noord volgen deze klachtenregeling.

In de wachtkamer kunt u meer informatie vinden over de klachtenregeling. Ook kunt u de klachtenregeling hier downloaden.

Privacy reglement

Sprekend Noord hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In het Privacyreglement geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Klik hier voor ons volledige Privacyreglement.