stemproblemen2024-01-15T13:28:08+01:00

Adem- en Stemproblemen

Stemproblemen en stemstoornissen

We gebruiken onze stem dagelijks en daardoor zijn regelmatige en/of blijvende stemproblemen van grote invloed op het dagelijks leven. Het kan zijn dat de stem vaak hees klinkt, u veel keelpijn ervaart en/of het heel vermoeiend is te spreken. Hierdoor kunnen werk, hobby’s of gewoon een gesprek voeren niet meer vanzelf gaan en misschien vermijden u/uw kind liever deze situaties of gaat u de stem juist extra belasten om verstaanbaar te zijn.

Stemproblemen en stemstoornissen komen bij zowel kinderen als volwassenen voor. Het kan ontstaan door onder andere verkeerd stemgebruik, een infectie, problemen van de luchtwegen, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) of door bepaalde ziektebeelden (bijv. Parkinson). Naast stemproblemen kan er ook sprake zijn van chronische hoestklachten of het gevoel dat er iets in de keel zit (globusgevoel).

In de logopedische behandeling kijken we samen naar de basis van het stemgebruik (hoe werkt dit nou eigenlijk?) en bieden we stemhygiëne adviezen, adem- of stemtherapie zodat u/uw kind een juiste spreektechniek leert toepassen en zo voldoende verstaanbaar kan zijn voor de (in)directe omgeving. De logopedisten werken zo praktisch mogelijk en gebruiken verschillende methodes zoals  Manuele Facilitatie van de Larynx (MFL) en Lax Vox. Wij willen dat u/uw kind zo snel mogelijk weer actief deelneemt aan het sociale leven en geven daarom ook praktijkgerichte opdrachten mee. Waar nodig werken we nauw samen met KNO- artsen.

Problemen met ademen

U kunt problemen ervaren bij het ademen zoals kortademigheid, regelmatig of chronisch hoesten of juist hyperventileren. Oorzaken van deze problemen zijn divers zoals hyperventilatie, longproblemen zoals astma, COPD of Long COVID of gewoonweg verkeerd gebruik van de adem tijdens spreken en zingen.

De logopedisten kijken naar de oorzaak van de klachten en door gebruik van verschillende methodes zoals adem- en ontspanningstherapie of Speich- C werken we zo praktisch mogelijk  om onder andere ademtechnieken aan te leren en om te leren gaan met mogelijke (chronische) hoestklachten.

Voor meer informatie over de werking van de stem en stemproblemen, kunt u kijken op Folder ‘Ieder1Stem’ en  Folder ‘Ken je Stem’. Voor meer informatie over voorkomende adem- en stemproblemen kunt u ook kijken op: Logopedie.nl